De Agostini Deutschland GmbH ilmoittaa, että henkilötietoja (tilastotietoja)
kerätään ainoastaan sopimussuhteen keston ajan ja välitetään kolmansille
osapuolille, jos se on välttämätöntä sopimuksen tarkoitukselle (lehtitilausten
käsittely, lisätilausten käsittely).
Asiakas antaa suostumuksensa tietojensa keräämiseen ja välittämiseen.

De Agostini Deutschland GmbH sitoutuu milloin tahansa asiakkaan
pyytäessä ilmoittamaan maksutta kaikki hänestä tallennetut tiedot.

Lisäkysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen
swshakkinappulat@dmd.fi.